Kategori: forklaring

I kategorien «Forklaring» på lederkilden.no finner du lettfattelige og grundige beskrivelser av sentrale begreper og verktøy innen ledelse og økonomi. Vi gir deg innsikten du trenger for å forstå komplekse konsepter og anvende dem i praksis, slik at du kan ta bedre beslutninger og drive virksomheten mer effektivt. Målet vårt er å gjøre kompliserte temaer tilgjengelige og nyttige for ledere på alle nivåer.

Kategorier

 • Annenhåndsmarked

  Annenhåndsmarked

  Når vi snakker om annenhåndsmarked tenker nok de alle fleste på kjøp og salg av bruktbiler, klær og møbler. Altså det som selges på finn.no. Men begrepet er langt mer enn kjøp og salg av bruktgjenstander. Det brukes også i finansverden. Definisjon og betydning av Annenhåndsmarked Annenhåndsmarkedet refererer til markedet der verdipapirer som aksjer, obligasjoner…

 • Forretningsplan

  Forretningsplan

  En forretningsplan er et kart som skal veilede deg gjennom ulike faser av virksomheten. Enten det er fra oppstart, videre vekst og langt inn i fremtiden. Forretningsplanen gir også investorer innsikt i visjonen til bedriften, målet og strategier. Hva er en forretningsplan? En forretningsplan er et skriftlig dokument som beskriver bedriftens mål, strategier, målgruppe, markedsforhold,…

 • ASP (Application Service Provider)

  ASP (Application Service Provider)

  Det er ikke alltid enkelt å forstå alle de forskjellige IT-løsningene du har mulighet til å velge. En av disse er ASP, eller Application Service Provider. Men hva innebærer egentlig en ASP-løsning, og hvordan kan du få nytte av det? Definisjon av ASP En Application Service Provider (ASP) er en tredjepartsleverandør som leverer programvareapplikasjoner over…

 • Ordliste

  Ordliste

  Amortisering = Betale ned gjeld og lån over tid gjennom regelmessige betalinger Annenhåndsmarked = Et marked der verdipapirer som aksjer og obligasjoner omsettes mellom investorer etter at de først har blitt utstedt på det primære markedet. Arbeidstakerorganisasjoner = Arbeidstakerorganisasjoner, eller fagforeninger, jobber for å beskytte arbeidstakernes rettigheter ved å forhandle om lønn og arbeidsforhold med…

 • Hva er amortiseringer

  Hva er amortiseringer

  Amortisering er et viktig begrep innen finans og regnskap som handler om prosessen ved å betale ned gjeld og lån over tid gjennom regelmessige betalinger. Dette inkluderer både avdrag på hovedstolen (lånebeløpet) og rentekostnader. I tillegg brukes amortisering til å beskrive fordelingen av kostnaden av immaterielle eiendeler over deres økonomiske levetid. Amortisering av gjeld Amortisering…

 • Hva er PowerBI

  Hva er PowerBI

  Power BI er et kraftig analyse- og visualiseringsverktøy utviklet av Microsoft, designet for å hjelpe bedrifter med å omdanne data til innsiktsfulle rapporter og dashboards. Det integrerer flere datakilder for å levere interaktive og oppdaterte visualiseringer, dette vil bidra til å kunne ta bedre og mer informerte beslutninger om bedriften. PowerBi tilbyr et brukervennlig grensesnitt…

 • Foliokonto

  Foliokonto

  En foliokonto, også kjent som en foliokonto eller løpende konto, er en type bankkonto som benyttes av bedrifter for å håndtere daglige transaksjoner. Denne kontoen fungerer som en hovedkonto der inntekter og utgifter bokføres fortløpende, og den gir en oppdatert oversikt over selskapets likviditet til enhver tid. Hva er en Foliokonto? En foliokonto er en…

 • Likviditetsstyring

  Likviditetsstyring: En nøkkel til økonomisk stabilitet Likviditetsstyring er en essensiell del av enhver virksomhets økonomiske planlegging og drift. Det handler om å sikre at selskapet har nok kontanter til å møte sine kortsiktige forpliktelser, som lønninger, leverandørfakturaer, og andre driftskostnader. Effektiv likviditetsstyring kan være forskjellen mellom en vellykket virksomhet og en som sliter med å…

 • EBIT, EBITDA og DA

  Hva er EBIT, EBITDA og DA? Når man analyserer et selskaps økonomiske ytelse og verdi, er det viktig å forstå noen grunnleggende finansielle målestokker. Tre av de mest brukte indikatorene er EBIT, EBITDA og EV. Disse forkortelsene står for: EBIT: «Earnings Before Interest and Taxes» EBITDA: «Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization» EV: «Enterprise…