Foliokonto

Foliokonto

En foliokonto, også kjent som en foliokonto eller løpende konto, er en type bankkonto som benyttes av bedrifter for å håndtere daglige transaksjoner.

Denne kontoen fungerer som en hovedkonto der inntekter og utgifter bokføres fortløpende, og den gir en oppdatert oversikt over selskapets likviditet til enhver tid.

Hva er en Foliokonto?

Hva er en foliokonto

En foliokonto er en transaksjonskonto som brukes av bedrifter for å samle alle daglige økonomiske transaksjoner på ett sted.

Her kan selskapet motta innebetalinger fra kunder, betale leverandørene sine, håndtere ubetalinger av lønn til ansatte og eventuelle andre operasjonelle kostnader.

Hvordan fungerer en Foliokonto?

 1. Innbetalinger: Alle innbetalinger gjort av salg, fra kunder eller alle inntekter settes inn på en foliokonto.
 2. Utbetalinger: Alle kostnader i forhold til driften, dette inkluderer betalinger til leverandører, utbetaling av lønn, skatter og avgifter trekkes fra foliokontoen.
 3. Daglig balanse: Kontoen oppdatering kontinuerlig og gir en lett måte å få oversikt over kontantbeholdningne til selskapet. Dette vil gjøre det lett å ha kontroll på likviditeten og planlegge fremover.

Viktigheten av en Foliokonto

 1. Likviditetsstyring: En foliokonto gir bedriften oversikt over tilgjengelige midler til enhver tid, noe som er avgjørende for effektiv likviditetsstyring. Ved å ha en oppdatert oversikt over kontantstrømmen, kan bedriften unngå kontantmangel og sikre at den alltid kan møte sine økonomiske forpliktelser.
 2. Forenklet regnskap: Med alle inntekter og utgifter samlet på en konto, blir det enklere å holde oversikt over selskapets finansielle situasjon. Dette forenkler regnskapsføringen og gir bedre kontroll over økonomien.
 3. Bedre planlegging: En foliokonto gir bedriften mulighet til å planlegge fremtidige investeringer og utgifter mer nøyaktig. Ved å vite nøyaktig hvor mye penger som er tilgjengelig, kan bedriften ta informerte beslutninger om nye prosjekter eller investeringer.
 4. Effektiv betalingshåndtering: Bedrifter kan sette opp automatiserte betalingsordninger for faste utgifter som lønn og leverandørbetalinger, noe som sparer tid og reduserer risikoen for forsinkede betalinger.
 5. Finansiell oversikt: Ved å samle alle transaksjoner på en konto, får bedriften en klar og konsis oversikt over sin økonomiske helse. Dette er nyttig for både intern rapportering og eksterne revisjoner.

Hvordan åpne en Foliokonto

For å åpne en foliokonto, må bedriften kontakte sin bank og oppgi nødvendige bedriftsdokumenter. Bankene krever vanligvis følgende:

 • Bedriftens registreringsbevis
 • Skatteidentifikasjonsnummer
 • Informasjon om eiere og ledere
 • Bedriftens vedtekter

Etter godkjenning vil banken opprette foliokontoen, og bedriften kan begynne å bruke den til daglige transaksjoner.

Konklusjon

En foliokonto er et viktig verktøy for bedrifter som vil ha kontroll over sin daglige økpnomi. Her får du en oppdatert oversikt over både inntekter og utgifter.

Dette vil bidra til en effektiv likviditetsstyring